33/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 33/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 12. 2. 2008
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 83/1990 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Změna:

  • v §6 odst. 4 se slova "; název sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o. s."" zrušují.

Účinnost změny 12.2.2008.