86/1949 Sb. - Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
ikona P
Číslo předpisu 86/1949 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 23. 3. 1949
Rozeslán dne 7. 4. 1949
Platnost od 7. 4. 1949
Účinnost od 7. 4. 1949
Platnost do 31. 12. 1977
Novelizuje předpis 250/1852 ř.z., 12/1875 mor.z.z., 21/1875 slez.z.z., 76/1875 čes.z.z., zák.čl. XXXI/1879, zák.čl. XXIII/1885, zák.čl. XII/1894, 305/1942 Sb.
Ruší předpis 4/1854 ř.z., 124/1857 ř.z., 84/1872 ř.z., 53/1896 mor.z.z., 311/1942 Sb.
Novelizován předpisem 23/1962 Sb., 102/1963 Sb., 61/1964 Sb., 146/1971 Sb., 130/1974 Sb.
Zrušen předpisem 96/1977 Sb.