77/1976 Sb. - Zákon o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdného fondu ČSR
ikona P
Číslo předpisu 77/1976 Sb.
Částka 15
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 30. 6. 1976
Rozeslán dne 2. 7. 1976
Platnost od 2. 7. 1976
Účinnost od 1. 10. 1976
Platnost do 30. 6. 1992
Novelizuje předpis 146/1971 Sb.
Novelizován předpisem 49/1982 Sb., 137/1982 Sb., 367/1990 Sb., 425/1990 Sb.
Zrušen předpisem 334/1992 Sb.