96/1977 Sb. - Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
ikona P
Číslo předpisu 96/1977 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 12. 1977
Rozeslán dne 28. 12. 1977
Platnost od 28. 12. 1977
Účinnost od 1. 1. 1978
Platnost do 30. 6. 2002
Novelizuje předpis 40/1956 Sb., 23/1962 Sb., 146/1971 Sb.
Ruší předpis 12/1948 Sb., 86/1949 Sb., 662/1949 Ú.l., 77/1972 Sb.
Novelizován předpisem 425/1990 Sb., 289/1995 Sb.
Prováděn předpisem 97/1977 Sb., 98/1977 Sb., 13/1978 Sb., 333/1990 Sb., 58/1992 Sb., 153/1993 Sb., 248/1993 Sb.
Zrušen předpisem 449/2001 Sb.