37/1973 Sb. - Zákon o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
ikona P
Číslo předpisu 37/1973 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 12. 4. 1973
Rozeslán dne 19. 4. 1973
Platnost od 19. 4. 1973
Účinnost od 1. 7. 1973
Platnost do 31. 5. 2001
Novelizuje předpis 146/1971 Sb.
Ruší předpis 167/1959 Ú.l.
Novelizován předpisem 202/1990 Sb., 425/1990 Sb., 68/1993 Sb.
Prováděn předpisem 61/1973 Sb., 62/1973 Sb.
Zrušen předpisem 117/2001 Sb.