40/1961 Sb. - Zákon o obraně Československé socialistické republiky
ikona P
Číslo předpisu 40/1961 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 18. 4. 1961
Rozeslán dne 2. 5. 1961
Platnost od 2. 5. 1961
Účinnost od 2. 5. 1961
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 55/1956 Sb.
Ruší předpis 2/1924 Sb., 117/1924 Sb., 68/1932 Sb., 63/1935 Sb., 82/1935 Sb., 33/1936 Sb., 131/1936 Sb., 320/1936 Sb., 104/1947 Sb., 94/1950 Sb., 146/1950 Sb., 92/1951 Sb., 87/1952 Sb.
Novelizován předpisem 101/1964 Sb., 146/1971 Sb., 17/1976 Sb., 367/1990 Sb., 15/1993 Sb.
Prováděn předpisem 41/1961 Sb., 42/1961 Sb., 284/1992 Sb.
Zrušen předpisem 222/1999 Sb.