129/1975 Sb. - Zákon o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 129/1975 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 18. 11. 1975
Rozeslán dne 28. 11. 1975
Platnost od 28. 11. 1975
Účinnost od 1. 1. 1976
Platnost do 30. 9. 1988
Pr. př. je v úplném znění 32/1983 Sb.
Novelizuje předpis 59/1964 Sb., 146/1971 Sb.
Ruší předpis 108/1964 Sb., 78/1968 Sb., 131/1971 Sb.
Novelizován předpisem 78/1979 Sb., 10/1982 Sb., 49/1982 Sb., 138/1982 Sb., 119/1983 Sb.
Prováděn předpisem 130/1975 Sb.
Zrušen předpisem 114/1988 Sb.