ikona Pikona R
341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 341/2014 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Ruší předpis 341/2002 Sb., 100/2003 Sb., 197/2006 Sb., 388/2008 Sb., 283/2009 Sb., 216/2010 Sb., 182/2011 Sb., 315/2012 Sb., 302/2013 Sb.
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 235/2017 Sb., 206/2018 Sb., 180/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva dopravy se použije na právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování technické způsobilosti vozidel kategorií L, T, C a R.
  2. Seznam plných názvů směrnic Evropské unie použitých v této vyhlášce, včetně číselného označení základní směrnice a číselného označení posledního pozměňovacího právního předpisu, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§41 - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
§42 - Zrušovací ustanovení