302/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 302/2013 Sb.
Částka 115
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 9. 2013
Rozeslán dne 27. 9. 2013
Platnost od 27. 9. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 341/2002 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

Účinnost změn 1.10.2013.