182/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 182/2011 Sb.
Částka 67
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 6. 2011
Rozeslán dne 4. 7. 2011
Platnost od 4. 7. 2011
Účinnost od 19. 7. 2011
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 341/2002 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • §32 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 14 (změny).

Účinnost změn 19.7.2011.