180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 180/2020 Sb.
Částka 67
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 2020
Rozeslán dne 21. 4. 2020
Platnost od 21. 4. 2020
Účinnost od 21. 4. 2020
Novelizuje předpis 341/2014 Sb.
Anotace

Změna v příloze č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.