216/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 216/2010 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 6. 2010
Rozeslán dne 8. 7. 2010
Platnost od 8. 7. 2010
Účinnost od 23. 7. 2010
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 341/2002 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • §18 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 14 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 23.7.2010.