206/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 206/2018 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 9. 2018
Rozeslán dne 21. 9. 2018
Platnost od 21. 9. 2018
Účinnost od 1. 10. 2018
Novelizuje předpis 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Změny v ustanoveních: