153/2023 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 153/2023 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 5. 2023
Rozeslán dne 9. 6. 2023
Platnost od 9. 6. 2023
Účinnost od 24. 6. 2023
Ruší předpis 341/2014 Sb., 235/2017 Sb., 206/2018 Sb., 180/2020 Sb.
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Předmět úpravy

Vyhláška se použije v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny v

a) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O,

b) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L nebo

c) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S.

§12 - Zrušovací ustanovení.