197/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 197/2006 Sb.
Částka 66
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 5. 2006
Rozeslán dne 16. 5. 2006
Platnost od 16. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 341/2002 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • §15, §16, §18, §26, §32, §38 (změny),
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Příloha č. 5 - nové znění.

Účinnost změn 1.7.2006.