341/2002 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 341/2002 Sb.
Částka 123
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 7. 2002
Rozeslán dne 30. 7. 2002
Platnost od 30. 7. 2002
Účinnost od 1. 8. 2002
Platnost do 31. 12. 2014
Opraven předpisem REG 02133001
Ruší předpis 301/2001 Sb.
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 100/2003 Sb., 197/2006 Sb., 388/2008 Sb., 283/2009 Sb., 216/2010 Sb., 182/2011 Sb., 315/2012 Sb., 302/2013 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.