ikona Pikona R
19/1997 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
19/1997 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 19/1997 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 1997
Rozeslán dne 26. 2. 1997
Platnost od 26. 2. 1997
Účinnost od 26. 2. 1997
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 50/1976 Sb., 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 249/2000 Sb., 356/2003 Sb., 186/2004 Sb., 186/2006 Sb., 124/2008 Sb., 138/2008 Sb., 41/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 64/2014 Sb., 183/2017 Sb., 336/2020 Sb.
Prováděn předpisem 50/1997 Sb., 208/2008 Sb., 459/2020 Sb.