459/2020 Sb. - Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
ikona P
Číslo předpisu 459/2020 Sb.
Částka 188
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přijat dne 10. 11. 2020
Rozeslán dne 23. 11. 2020
Platnost od 23. 11. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Ruší předpis 208/2008 Sb.
Provádí předpis 19/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět úpravy

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stanovuje provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní.

§11 - Zrušovací ustanovení