295/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 295/2016 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 19. 9. 2016
Platnost od 19. 9. 2016
Účinnost od 1. 12. 2016
Platnost do 30. 11. 2018
Novelizuje předpis 38/2004 Sb.
Zrušen předpisem 170/2018 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
Změny v ustanoveních:

  • vkládají se nové §21e „Pravidla pro rozložení odměny“ a §21f „Pravidla pro výpočet odkupného“ včetně nadpisů,
  • §26 (změny),

Čl. II - Přechodné ustanovení