110/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 110/1994 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 4. 1994
Rozeslán dne 3. 6. 1994
Platnost od 3. 6. 1994
Účinnost od 3. 6. 1994
Platnost do 31. 12. 1999
Ruší předpis 247/1992 Sb., REG 927502
Provádí předpis 59/1965 Sb.
Novelizován předpisem 8/1995 Sb.
Zrušen předpisem 345/1999 Sb.