154/1997 Sb. - Vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
ikona P
Číslo předpisu 154/1997 Sb.
Částka 54
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 6. 1997
Rozeslán dne 10. 7. 1997
Platnost od 10. 7. 1997
Účinnost od 10. 7. 1997
Platnost do 27. 1. 2000
Ruší předpis 426/1991 Sb.
Provádí předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 59/1965 Sb.
Zrušen předpisem 10/2000 Sb.