8/1995 Sb. - Nález ÚS ČR ze dne 30.11.94 ve věci návrhu na zrušení §9 a 9a zákona č. 59/65 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/93 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/93 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
ikona P
Číslo předpisu 8/1995 Sb.
Částka 3
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 30. 11. 1994
Rozeslán dne 6. 2. 1995
Platnost od 6. 2. 1995
Účinnost od 6. 2. 1995
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 59/1965 Sb., 292/1993 Sb., 110/1994 Sb.