1/1977 Sb. - Vyhláška o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
ikona P
Číslo předpisu 1/1977 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 12. 1976
Rozeslán dne 20. 1. 1977
Platnost od 20. 1. 1977
Účinnost od 1. 4. 1977
Platnost do 31. 10. 1991
Ruší předpis 100/1963 Sb.
Provádí předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 59/1965 Sb.
Novelizován předpisem 113/1983 Sb., 238/1990 Sb.
Zrušen předpisem 426/1991 Sb.