223/2007 Sb. - O opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů - úplné znění zákona č. 191/99 Sb.
Číslo předpisu 223/2007 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 1999
Rozeslán dne 12. 7. 2007
Platnost od 12. 7. 2007
Účinnost od 12. 7. 2007
Platnost do 31. 12. 2014
Úplné znění pr. př. 191/1999 Sb.
Zrušen předpisem 355/2014 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 173/2007 Sb.