207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 207/2001 Sb.
Částka 77
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 6. 2001
Rozeslán dne 22. 6. 2001
Platnost od 22. 6. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Ruší předpis 479/1950 Ú.l., 22/1977 Sb., 4/1991 Sb., 52/1993 Sb., 175/1998 Sb.
Provádí předpis 301/2000 Sb.
Novelizován předpisem 230/2001 Sb., 499/2001 Sb., 566/2002 Sb., 660/2004 Sb., 539/2005 Sb., 300/2006 Sb., 352/2006 Sb., 389/2007 Sb., 419/2008 Sb., 445/2008 Sb., 485/2009 Sb., 315/2010 Sb., 417/2011 Sb., 455/2012 Sb., 424/2013 Sb., 192/2014 Sb., 387/2015 Sb., 413/2016 Sb., 314/2018 Sb., 281/2019 Sb., 494/2020 Sb., 515/2021 Sb., 371/2022 Sb., 174/2023 Sb.