300/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 300/2006 Sb.
Částka 94
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 207/2001 Sb.
Novelizován předpisem 389/2007 Sb., 424/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a
 2. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

a změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví

 • příslušné matriční úřady, před nimiž se činí prohlášení a které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
 • způsob vedení knihy registrovaného partnerství,
 • postup při vydávání dokladu o registrovaném partnerství,
 • postup při předávání knihy registrovaného partnerství a sbírek listin k archivaci, a
 • vzory tiskopisů, které jsou uvedeny v příloze č. 2.

Účinnost 1.7.2006.

 • Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

§24
Matriční tiskopis "List matriční knihy úmrtí" v podobě podle dosavadních právních předpisů může být používán nejdéle do dne 31. prosince 2007, za předpokladu, že v něm bude vyznačena změna uvedená v §23 bodu 2.

Účinnost změn 1.7.2006.