417/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 417/2011 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2011
Rozeslán dne 22. 12. 2011
Platnost od 22. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 207/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 2 (změny).

Čl. II
Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2020 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I v bodech 5, 6 a 7.

Účinnost změn 1.1.2012.