4/1991 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
ikona P
Číslo předpisu 4/1991 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 1990
Rozeslán dne 31. 1. 1991
Platnost od 31. 1. 1991
Účinnost od 1. 2. 1991
Platnost do 30. 6. 2001
Novelizuje předpis 22/1977 Sb.
Zrušen předpisem 207/2001 Sb.