479/1950 Ú.l. - Vyhláška MV, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání jména a příjmení
Číslo předpisu 479/1950 Ú.l.
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Platnost do 30. 6. 2001
Novelizován předpisem 52/1993 Sb.
Zrušen předpisem 207/2001 Sb.