352/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 352/2006 Sb.
Částka 109
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 6. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 207/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny jsou provedeny v Příloze č. 1 k vyhlášce takto:

  1. V Jihomoravském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 4. "Břeclav", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 1. "Břeclav", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se za bod 1. "Břeclav" doplňuje bod 2. "Ladná".
  2. V Olomouckém kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 8. "Prostějov", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 13. "Prostějov", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se vkládá nový bod 1. "Držovice".
    Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 2 až 5.

Účinnost změn 1.7.2006.