22/1977 Sb. - Vyhláška, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
ikona P
Číslo předpisu 22/1977 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 3. 1977
Rozeslán dne 28. 3. 1977
Platnost od 28. 3. 1977
Účinnost od 1. 7. 1977
Platnost do 30. 6. 2001
Ruší předpis 182/1959 Ú.l.
Provádí předpis 268/1949 Sb.
Novelizován předpisem 4/1991 Sb., 52/1993 Sb., 175/1998 Sb.
Zrušen předpisem 207/2001 Sb.