175/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 175/1998 Sb.
Částka 59
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 7. 1998
Rozeslán dne 24. 7. 1998
Platnost od 24. 7. 1998
Účinnost od 24. 7. 1998
Platnost do 30. 6. 2001
Novelizuje předpis 22/1977 Sb.
Zrušen předpisem 207/2001 Sb.