455/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 455/2012 Sb.
Částka 170
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2012
Rozeslán dne 20. 12. 2012
Platnost od 20. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 207/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 1 a č. 2 vyhlášky.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do dne 31. prosince 2015 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 3 a 4.

Účinnost změn 1.1.2013.