494/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 494/2020 Sb.
Částka 202
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 11. 2020
Rozeslán dne 2. 12. 2020
Platnost od 2. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 207/2001 Sb.
Anotace

Změny v příloze č. 1 ve vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.