305/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 305/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 7. 2010
Platnost do 30. 5. 2017
Novelizuje předpis 379/2005 Sb.
Zrušen předpisem 65/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §2 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • §4 - nové znění,
  • §5 - nové znění,
  • §6 až §9 (změny),
  • vkládá se nový §9a,
  • §11, §12, §17, §22 (změny),
  • §24 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 - nové znění,
  • §26 se zrušuje,
  • Doplňuje se příloha.

Účinnost 1.7.2010.