155/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 155/2000 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2000
Rozeslán dne 21. 6. 2000
Platnost od 21. 6. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 36 nabývá účinnosti 1.7.2000 a čl. I bod 3, 8 a 15 nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR do Evropské unie.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 1/1991 Sb., 9/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 186/1992 Sb., 154/1994 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 201/1997 Sb., 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 362/2003 Sb., 436/2004 Sb., 264/2006 Sb.