134/2000 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
ikona P
Číslo předpisu 134/2000 Sb.
Částka 40
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 5. 2000
Rozeslán dne 18. 5. 2000
Platnost od 18. 5. 2000
Účinnost od 18. 5. 2000
Platnost do 28. 3. 2002
Provádí předpis 9/1991 Sb.
Zrušen předpisem 103/2002 Sb.