271/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 271/2001 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 7. 2001
Rozeslán dne 2. 8. 2001
Platnost od 2. 8. 2001
Účinnost od 1. 10. 2001
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. V a VI nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 9/1991 Sb., 463/1991 Sb., 337/1992 Sb., 117/1995 Sb.
Novelizován předpisem 436/2004 Sb., 112/2006 Sb., 281/2009 Sb.