314/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
ikona P
Číslo předpisu 314/1993 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 12. 1993
Rozeslán dne 23. 12. 1993
Platnost od 23. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 31. 3. 1997
Ruší předpis 22/1991 Sb., 349/1991 Sb., 394/1992 Sb.
Provádí předpis 9/1991 Sb.
Zrušen předpisem 35/1997 Sb.