ikona Pikona R
416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury
ikona P
Číslo předpisu 416/2009 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 11. 2009
Rozeslán dne 27. 11. 2009
Platnost od 27. 11. 2009
Účinnost od 27. 11. 2009
Novelizován předpisem 209/2011 Sb., 405/2012 Sb., 178/2014 Sb., 49/2016 Sb., 194/2017 Sb., 225/2017 Sb., 169/2018 Sb., 237/2020 Sb., 403/2020 Sb., 284/2021 Sb., 114/2022 Sb., 126/2023 Sb., 152/2023 Sb., 202/2023 Sb., 465/2023 Sb.
Prováděn předpisem 583/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

  1. Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní infrastruktury.
  2. Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dopravní infrastruktury a stavby s nimi související umisťované v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ - §6
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost 27.11.2009.