583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
ikona P
Číslo předpisu 583/2020 Sb.
Částka 239
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2020
Rozeslán dne 31. 12. 2020
Platnost od 31. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 416/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva dopravy stanovuje podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, přikládané k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracované v omezeném rozsahu.