178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 178/2014 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 8. 2014
Platnost od 29. 8. 2014
Účinnost od 13. 9. 2014
Novelizuje předpis 416/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
Změna:

  • v §3b odst. 1 zákona písmena a) a b) znějí:
    "a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku7),
    b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku7) nebo stavby.".