ikona Pikona R
221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
221/2003 Sb. - Zákon o dočasné ochraně cizinců
ikona P
Číslo předpisu 221/2003 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 6. 2003
Rozeslán dne 31. 7. 2003
Platnost od 31. 7. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 odst. 4 v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", §9 odst. 4 věty první v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", §11 písm. f), §12 písm. d) a f) a §53 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.Ustanovení §1 odst. 2, §1 odst. 4 v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", §9 odst. 4 věty první v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", §11 písm. e), §12 písm. c) a e) a §59 ztrácí platnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb., 165/2006 Sb., 343/2007 Sb., 379/2007 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 306/2009 Sb., 427/2010 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 314/2015 Sb., 456/2016 Sb., 274/2021 Sb.
Prováděn předpisem 328/2015 Sb.