ikona Pikona R
370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku
ikona P
Číslo předpisu 370/2017 Sb.
Částka 129
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 10. 2017
Rozeslán dne 13. 11. 2017
Platnost od 13. 11. 2017
Účinnost od 13. 1. 2018
Novelizuje předpis 156/2010 Sb., 139/2011 Sb., 420/2011 Sb., 37/2012 Sb., 261/2014 Sb., 258/2016 Sb., 452/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Ruší předpis 284/2009 Sb., 140/2011 Sb., 141/2011 Sb., 142/2011 Sb., 31/2014 Sb., 233/2014 Sb., 382/2016 Sb.
Novelizován předpisem 5/2019 Sb., 298/2021 Sb., 353/2021 Sb., 129/2022 Sb., 85/2024 Sb.
Prováděn předpisem 454/2017 Sb., 1/2018 Sb., 7/2018 Sb., 14/2018 Sb., 74/2018 Sb., 141/2018 Sb., 150/2019 Sb., 401/2021 Sb., 1/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o platebním styku.

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,

c) práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby (dále jen "poskytovatel"), a uživatelů platebních služeb (dále jen "uživatel"),

d) práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze (dále jen "vydavatel"), a držitelů elektronických peněz (dále jen "držitel"),

e) práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen "provozovatel srovnávacích stránek"),

f) používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem,

g) postup při změně platebního účtu,

h) přístup k platebnímu účtu.

§279 - Tento zákon dále mění 8 dalších právních předpisů a ruší 7 právních předpisů.