297/2006 Sb. - O převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) - úplné znění zákona č. 124/2002 Sb.
Číslo předpisu 297/2006 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Platnost do 31. 10. 2009
Úplné znění pr. př. 124/2002 Sb.
Zrušen předpisem 284/2009 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 62/2006 Sb.

Naše poznámka:
Toto úplné znění není zase tak "úplné". Zákon o o platebním styku byl naposledy novelizován zákonem č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí a který byl přijat 3.2.2006, publikován ve Sbírce zákonů již 15.3.2006 a nabyl účinnosti již dnem 1.4.2006.