548/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
ikona P
Číslo předpisu 548/2002 Sb.
Částka 190
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 10. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 31. 10. 2009
Provádí předpis 124/2002 Sb.
Zrušen předpisem 284/2009 Sb.