97/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 97/1982 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 6. 1982
Rozeslán dne 16. 8. 1982
Platnost od 16. 8. 1982
Účinnost od 1. 9. 1982
Novelizuje předpis 18/1979 Sb.