18/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 18/1979 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 1. 1979
Rozeslán dne 5. 3. 1979
Platnost od 5. 3. 1979
Účinnost od 1. 7. 1979
Platnost do 30. 6. 2022
Novelizuje předpis 151/1969 Sb.
Ruší předpis 212/1910 ř.z., 435/1941 Sb., 334/1945 Ú.l., 55/1960 Sb., 121/1961 Sb.
Provádí předpis 41/1957 Sb., 174/1968 Sb., 24/1972 Sb.
Novelizován předpisem 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb.
Zrušen předpisem 250/2021 Sb.