208/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 208/2016 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 6. 2016
Rozeslán dne 29. 6. 2016
Platnost od 29. 6. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.