177/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 177/2017 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 6. 2017
Rozeslán dne 22. 6. 2017
Platnost od 22. 6. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.